top of page

SBALAY CAJON

NEW ARRIVAL

sbalay cojon SCJ2 EQ

SCJ2 EQ

sbalay cojon SCJ3 郵筒鼓

SCJ2 EQ

BC

PS

關於 SBALAY

《SBALAY》源自於泰雅族語,Sbalay儀式一直是解決部落內部與部落間社會衝突的關鍵機制,它的原意是在共同面對真相的基礎下,所作出能夠解決衝突且回到起初和諧狀態的一切努力,我們讓SBALAY成為我們品牌的印記,佐以握手的圖騰傳遞和平的信念。
我們以SBALAY的精神,去設計跟創新我們的木箱鼓,希望能夠吸引更多朋友們一起來創造屬於自己生活的節奏。

ABOUT US
sbalay cojon scj1
sbalay cojon scj2
sbalay cojon SCJ2 EQ
sbalay cojon SCJ2 EQ
press to zoom
sbalay cojon
sbalay cojon
press to zoom
sbalay cojon SCJ2 EQ
sbalay cojon SCJ2 EQ
press to zoom
sbalay cojon SCJ1 F1 摺疊鼓
sbalay cojon SCJ1 F1 摺疊鼓
press to zoom
sbalay cojon
sbalay cojon
press to zoom
sbalay cojon SCJ3 郵筒鼓
sbalay cojon SCJ3 郵筒鼓
press to zoom
sbalay cojon SCJ2 EQ
sbalay cojon SCJ2 EQ
press to zoom
sbalay cojon
sbalay cojon
press to zoom
sbalay cojon SCJ1 F1 摺疊鼓
sbalay cojon SCJ1 F1 摺疊鼓
press to zoom

CONTACT US

Success! Message received.

CONTACT
bottom of page